Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass Δ. ΙΕΚ Καρδίτσας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 -

    Οι χρήστες της πλατφόρμας δεν χρειάζεται να κάνουν εγγραφή διότι είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα ή δεν μπορεί να κατανοήσει τη λειτουργία της πλατφόρμας παρακαλώ να απευθύνεται στο ΙΕΚ για ενημέρωση και επίλυση των προβλημάτων.

    Υπεύθυνοι για την Πλατφόρμα E-Class: Γκούρλας Θωμας, Καμινιώτη Βάνα.