Λειτουργία Γραμματείας ΙΕΚ

Η γραμματεία του ΔΙΕΚ μέχρι την 24/3/2020 θα εξυπηρετεί το κοινό από τις 12:30μμ έως τις 5:30μμ.