Πρακτική Άσκηση.

Παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι κάνουν πρακτική άσκηση να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης για να ενημερωθούν σχετικά με την υπογραφή των συμβάσεων!