Επανέναρξη Των Μαθημάτων Με Τη Μέθοδο Της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης

Πληροφορούμε τους καταρτιζόμενους μας ότι από την Τρίτη 10/11/2020 θα συνεχιστούν τα μαθήματα με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης στην πλατφόρμα WebEx, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα. Τις επόμενες ημέρες θα λαμβάνετε email όπου θα σας κοινοποιούνται οι σύνδεσμοι των ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτών σας καθώς και τυχόν αλλαγές του προγράμματος κάθε τμήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10_11_2020