Αναστολή Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δομών ΓΓΕΕΚΔΒΜ, από σήμερα ως και την 30-11-2020, η Πρακτική Άσκηση αναστέλλεται.

Παρακαλούμε, επισημάνετε στους εργοδότες σας ότι δεν χρειάζεται να σας διακάψουν στο σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”. Μπορούν πριν τη λήξη να δώσουν την ανάλογη παράταση. Να σημειωθεί ότι στο Βιβλίο Πρακτικής θα σημειώσετε για τις ημέρες της αναστολής “ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ”.

Παρακάτω σας διαβιβάζουμε:

α) εγκύκλιο για την λειτουργία των Ι.Ε.Κ. μετά τα έκτακτα μέτρα που θεσπίστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΟΜΩΝ ΓΓΕΕΚΔΒΜ

β) Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899). ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ