Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση τον μήνα Αύγουστο, να φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την 27/7/2020.

 

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης