Έκδοση ΒΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν τελειώσει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης και την πρακτική άσκηση  μπορούν από 06/07/2020 να παίρνουν τα ΒΕΚ από τη γραμματεία του ΙΕΚ.

Για την παραλαβή του ΒΕΚ θα πρέπει οι καταρτιζόμενοι να έχουν μαζί τους δυο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.