Ενημέρωση Για Την Πρακτική Άσκηση

Παρακαλούνται όσοι Πρακτικά Ασκούμενοι βρίσκονται σε παύση, να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης.