Ενημέρωση Για Την Επαναλειτουργία των ΔΙΕΚ- Απαλλαγή από τη Δια Ζώσης Διδασκαλίας

Μετά απο ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων Δια Ζώσης παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι ανήκουν
α) στα άτομα με αυξημένο κίνδυνο για νόσηση από COVID-19 ή
β) έρχονται σε στενή επαφή στο οικογενειακό τους περιβάλλον με άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή έχουν νοσήσει
να μας αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/5 και ώρα 14:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: grammateiaiek@gmail.comυπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599) του καταρτιζόμενου συμπληρωμένη με τα στοιχεία του και το τμήμα του που θα αναφέρει ΈΝΑ από τα παραπάνω ,  προκειμένου  να απαλλαχθούν από τη Δια Ζώσης Διδασκαλία ,να οργανωθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία και να προσδιορισθούν οι ανάγκες χωρισμού των τμημάτων πριν από την επανέναρξη του εξαμήνου).

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα ανάλογα την περίπτωση:

Υπ.Δήλωση για μέλος οικογένειας καταρτιζόμενου.

Υπ. Δήλωση για τον καταρτιζόμενο.